Hvordan finne vannrør i bakken (Guide 2024)

Sist oppdatert: 18. april 2024

Vannrør i bakken

Innholdsfortegnelse

Skal du grave på egen eiendom? Da er det viktig å være klar over at bakken skjuler mange kabler og rør. Dette er det som gir oss vann, varme, strøm og kommunikasjonsforbindelser. Mange ønsker å gjøre arbeid på egen grunn, men dersom du ikke vet hva som skjuler seg under bakken, er sjansen stor for at du ødelegger vannrør med graveskuffen.

Ikke bare vil en skade på infrastrukturen bli dyrt for huseier, men det kan også ha store konsekvenser for naboer og samfunnet rundt. Derfor er det uhyre viktig at du planlegger arbeidet i god tid og setter deg inn i hvilke ledninger og rør som befinner seg i området.

Graving er nødvendig for å sikre at rørsystemet fungerer som det skal. Enten du skal gjøre vedlikehold eller bytte vannrør, stilles det krav til den som skal utføre gravejobben. I noen tilfeller er du nødt å registrere en gravemelding, hvor det i enkelte tilfeller blir sendt ut en feltteknikker som markerer aktuelle kabler, rør og ledninger.

Få uforpliktende tilbud på jobben

Fyll ut et skjema og få gratis og uforpliktende tilbud fra flere rørleggere.


Kom i gang

Derfor må du lokalisere vannrør i bakken på egen tomt

Uansett hva eller hvor du skal grave, må du alltid vite hva som ligger under bakken. Norge er et langstrakt land og under bakken befinner det seg over titall millioner kilometer med rør og kabler. Før ethvert gravearbeid må du finne ut hva som skjuler seg under bakken til tomten – selv om det er egen eiendom.

Skulle du være uheldig å skade ledninger og rør, kan dette fort bli en dyr affære. Selv om du skader rør med en feiltakelse, vil konsekvensene bli store for miljøet og deg som huseier. Selv om økonomiske verdier er en viktig faktor her, vil det også være ekstremt farlig å komme borti en strømkabel.

Dersom vannrøret blir skadet risikerer du også miljøet rundt og store ødeleggelser på egen og andres tomt. Mange er ikke klar over at alt av kabler, ledninger og rør på egen grunn, er huseiers ansvar. I tillegg vil ikke en standard husforsikring dekke skader, lekkasjer eller brudd som følge av feiltakelse ved graving.

Få hjelp av profesjonelle 

Gravearbeid er langt mer omfattende enn mange ser for seg, samtidig som det utgjør mye risiko. En stor gravemaskin nær bolig og bil kan gjøre mye skade om den ikke håndteres med rett erfaring og kompetanse. De aller fleste velger derfor å få hjelp av en graveservice eller et entreprenørfirma.

Fordelen med å få hjelp av profesjonelle, er at de vil kartlegge hvor alle vannrør og ledninger ligger for deg. De utfører arbeidet effektivt, med riktig kompetanse og høy kvalitet. Ikke bare sparer du deg selv for potensielle skader og kostnader, men de vil også ta seg av dokument-arbeidet knyttet til graving.

Se også: Hvordan plugge vannrør

Grave på egen hånd: Sjekkliste

Hvis du likevel har bestemt deg for å gjøre arbeidet selv, er du selv ansvarlig for å kartlegge vannrør, kabler og ledninger. I tillegg må du forsikre deg om at gravingen skjer i tråd med eiendommens reguleringsplan og andre relevante regelverk.

For å avdekke rør og andre elementer, bør du forhøre deg med kommunen, Gravemelding.no eller Ledningsportalen.no. Deretter må du forsikre deg om at du har gravetillatelse, eller eventuelt sende en gravemelding til kommunen.

Vi anbefaler også at du bruker Kulturminnesøk dersom du er i tvil om hvorvidt eiendommen har kulturminner. Husk at dersom du skal gjøre drastiske endringer i terrenget, må du alltid søke om tillatelse før du starter arbeidet. Dette skjer via kommunen.

I tillegg er det lurt å snakke med naboene om arbeidet som er i ferd med å skje. Send gjerne ut et nabovarsel slik at du unngår fremtiden konflikter og uenigheter. Hvis du graver for å gjøre vedlikehold, men samtidig planlegger å bygge noe, må du også søke om byggetillatelse.

Hva skjer hvis jeg ødelegger kabel, ledning eller rør?

I situasjoner hvor du skader infrastrukturen under bakken, må du ta kontakt med ledningseierne og varsle. I akutte tilfeller skal du kontakte det sentrale ledningseierregisteret. Her vil det være en døgnåpen telefontjeneste tilgjengelig.

Du kan også bruke Sentralt Ledningseierregister til å kartlegge hvem som eier ledninger, kabler og rør på din tomt. Husk at dersom du har sendt en gravemelding eller andre søknader, må du vente på godkjennelse før du starter arbeidet.

For å unngå skader, konflikter og dyre regninger, lønner det seg alltid å kontakte kompetente fagfolk. Da er du trygg på at arbeidet blir utført etter alle forskrifter og du vil beholde dekningsgraden på forsikringen. Gravearbeid er mer komplisert og omfattende enn mange ser for seg. Men med fagfolk i ryggen vil du og tomten være trygg.

Få uforpliktende tilbud på jobben

Fyll ut et skjema og få gratis og uforpliktende tilbud fra flere rørleggere.


Kom i gang

Relaterte artikler