Hva koster det å bytte elektrisk anlegg (Priser 2024)

Hva koster det å bytte elektrisk anlegg (Priser 2024)

hva koster det å bytte elektrisk anlegg

Innholdsfortegnelse

Det koster vanligvis rundt 150 000 kr å bytte det elekstriske annlegget i en bolig på 100 kvm. Dersom boligen din er større må du ikke bli overrasket om det koster både 300 000 kr eller 400 000 kr.

Elektriske anlegg er avgjørende for å opprettholde en sikker og effektiv strømforsyning i en bygning. Over tid kan disse anleggene slites ned og bli utdaterte, og det kan være nødvendig å bytte dem ut.

Å bytte et elektrisk anlegg kan imidlertid være en kostbar prosess, avhengig av omfanget av arbeidet som må gjøres. I denne artikkelen vil vi se nærmere på hva det koster å bytte et elektrisk anlegg, og hvilke faktorer som påvirker prisen.

Vi vil også diskutere hvordan man kan spare penger på denne prosessen, og hva man bør ta hensyn til når man velger en elektriker til å utføre arbeidet.

Få uforpliktende tilbud på jobben

Fyll ut et skjema og få gratis og uforpliktende tilbud fra flere elektrikere.

Om det elektriske annlegget

Et elektrisk anlegg i en bolig består av en rekke komponenter som er designet for å gi en trygg og pålitelig strømforsyning til boligen. Her er noen av de viktigste elementene i et typisk elektrisk anlegg i en bolig:

 1. Hovedinntaket: Dette er der strømmen kommer inn i huset fra strømnettet. Hovedinntaket inkluderer en strømmåler som registrerer hvor mye strøm som brukes i boligen.
 2. Sikringsskap: Sikringsskapet er hjertet av det elektriske anlegget i boligen, og det er der sikringene og bryterne befinner seg. Sikringsskapet beskytter det elektriske anlegget mot overbelastning og kortslutning, og det gir mulighet for å koble av eller på strømmen til ulike deler av boligen.
 3. Strømfordeling: Fra sikringsskapet går strømmen videre ut til de ulike kretsene i boligen. Kretsene inkluderer vanligvis belysning, stikkontakter, ovner, varmtvannsbereder og annet utstyr.
 4. Stikkontakter: Stikkontaktene er der elektriske apparater kan kobles til. De kan være enten enkle eller doble, og de kan være plassert i veggen eller på gulvet.
 5. Belysning: Belysning i boligen kan være enten taklamper eller vegglamper, og de kan styres av brytere eller dimmere.
 6. Jordfeilbrytere: Jordfeilbryterne er installert for å beskytte mot elektrisk støt. De kutter strømmen hvis det er en lekkasje fra en elektrisk ledning eller et apparat.
 7. Telefon- og TV-uttak: Mange boliger har også telefon- og TV-uttak som er koblet til det elektriske anlegget.

Det er viktig å huske at det elektriske anlegget i en bolig kan variere avhengig av alderen på boligen, størrelsen på boligen og hvor mye strøm som brukes.

Krav til bytte av elektriske annlegg

Bytting av et elektrisk anlegg kan være en stor og kompleks jobb, og det er viktig å følge visse krav og retningslinjer for å sikre at arbeidet blir gjort på en trygg og pålitelig måte. Her er noen av de viktigste kravene som må følges ved bytting av et elektrisk anlegg:

 1. Sikkerhetskrav: Elektrisk arbeid kan være farlig, og det er viktig å følge sikkerhetskravene for å beskytte både deg selv og andre. Elektrikere som utfører arbeidet må ha godkjent opplæring og sertifisering, og de må følge de relevante sikkerhetsstandardene og forskriftene.
 2. Planlegging: Det er viktig å planlegge arbeidet grundig før det starter, og å sørge for at alle relevante faktorer er tatt hensyn til. Dette inkluderer blant annet å sørge for at det er tilstrekkelig tilgang til strøm under arbeidet, og å planlegge tidsplanen for å minimere forstyrrelser i boligen.
 3. Materialvalg: Det er viktig å velge riktige og pålitelige materialer som oppfyller relevante standarder og forskrifter. Dette kan inkludere kabler, sikringer, brytere og annet utstyr.
 4. Inspeksjon og testing: Etter at arbeidet er utført, må det gjennomføres en grundig inspeksjon og testing for å sikre at det elektriske anlegget fungerer som det skal og er i samsvar med relevante standarder og forskrifter.
 5. Dokumentasjon: Det er viktig å dokumentere arbeidet som er utført, og å sørge for at all dokumentasjon er oppdatert og tilgjengelig for fremtidig referanse. Dette inkluderer blant annet å dokumentere inspeksjoner, tester og eventuelle endringer som er gjort i det elektriske anlegget.

Hva påvirker prisen på elektriske annlegg?

Elektrisk anlegg pris

Prisen på å bytte elektriske anlegg kan påvirkes av flere faktorer, inkludert:

 • Størrelsen på anlegget.
 • Materialkostnader.
 • Tilstanden.
 • Arbeidskraft.
 • Ekstra arbeid.
 • Kompliserte omstendigheter.

Størrelsen på anlegget

Jo større anlegget er, jo mer tid og materiell vil det kreve å bytte det ut, og derfor vil prisen øke.

Materialkostnader

Prisen på de elektriske komponentene som brukes i anlegget, som ledninger, stikkontakter og brytere, kan variere avhengig av kvalitet og produsent.

Tilstanden til det eksisterende anlegget

Hvis det eksisterende anlegget er gammelt eller i dårlig stand, kan det kreve mer tid og arbeid å bytte det ut, og derfor øke prisen.

Arbeidskraft

Kostnaden for arbeidskraft kan også variere avhengig av hvor du bor og hvilket firma du velger å ansette for å utføre arbeidet.

Ekstra arbeid

Hvis det er behov for å legge til nye stikkontakter, installere belysning eller utføre andre oppgraderinger i forbindelse med arbeidet, kan dette øke prisen ytterligere.

Kompliserte omstendigheter

Hvis anlegget befinner seg i et vanskelig tilgjengelig område, eller hvis det er spesielle utfordringer som må løses, kan dette øke prisen på arbeidet.

Det er derfor viktig å få en nøyaktig vurdering av kostnadene fra en kvalifisert elektriker før du bestemmer deg for å bytte ut et elektrisk anlegg.

Når bør man bytte det elekstriske annlegget?

Det er flere faktorer som kan indikere at det er på tide å bytte eller oppgradere det elektriske anlegget. Her er noen vanlige situasjoner hvor det kan være nødvendig:

 1. Alder på anlegget: Hvis anlegget er eldre enn 30 år, kan det være på tide å bytte det ut for å sikre at det fortsatt fungerer trygt og effektivt.
 2. Hyppige strømbrudd: Hvis du opplever hyppige strømbrudd i hjemmet, kan det indikere at anlegget er overbelastet eller ikke fungerer som det skal.
 3. For mange elektriske apparater: Hvis du har lagt til flere elektriske apparater i hjemmet ditt, kan det føre til overbelastning og potensielle farer. I så fall kan det være nødvendig å oppgradere anlegget for å takle større belastninger.
 4. Utgåtte komponenter: Hvis anlegget bruker utdatert eller farlig elektrisk utstyr, som aluminiumsledninger eller gamle sikringsskap, bør det byttes ut for å øke sikkerheten.
 5. Nye bygningsforskrifter: Hvis det har blitt innført nye bygningsforskrifter som krever oppgraderinger eller endringer i det elektriske anlegget, bør du vurdere å gjøre disse endringene for å være i samsvar med forskriftene.
 6. Renovering av boligen: Hvis du renoverer hjemmet ditt, kan det være en god anledning til å oppgradere det elektriske anlegget samtidig, spesielt hvis det har vært en stund siden det ble sjekket eller oppdatert.

Det anbefales alltid å kontakte en kvalifisert elektriker for å få en vurdering av det elektriske anlegget ditt hvis du er usikker på om det trenger å byttes ut eller oppgraderes.

Finansiering til bytte av elektrisk anlegg.

Det er ikke utviklet noen støtteordninger for bytte av elektrisk anlegg i Norske husholdinger. Derfor anbefales det  å spare opp egne midler til å dekke denne kostnaden.

Dersom du ikke har spart opp egne midler kan en mulighet være å refinansiere boliglånet og bruke frigjort kapital til å utføre jobbben. Den beste boliglånsrenten per 2024 er 3,03%. Her har du også muligheten til å oppnå bedre rentebetingelser enn de du har i dag.

Dersom du ikke klarer å få tak i lån til oppussing, fordi du for eksempel ikke har restverdi i boligen som du kan refinansiere, er forbrukslån et alternativ som kan byttes dersom nødvendigheten av et nytt elektrisk anlegg tilspisser seg.

Få uforpliktende tilbud på jobben

Fyll ut et skjema og få gratis og uforpliktende tilbud fra flere elektrikere.

Spørsmål og svar om bytte av elektrisk anlegg

Har man lov til å bytte stikkontakt selv?

Ja, det er lov å bytte stikkontakt selv i Norge, men det krever at man har tilstrekkelig kunnskap og kompetanse til å utføre arbeidet på en trygg måte. Ifølge forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) må all elektrisk installasjonsarbeid utføres av fagfolk med godkjent kompetanse, med mindre arbeidet er enkle utskiftinger av stikkontakter, brytere eller lysarmaturer i eksisterende faste installasjoner.

Hvordan få godkjent elektrisk anlegg?

For å få godkjent et elektrisk anlegg i Norge, må man følge forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) og forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (FEK).

Hva skjer om man mangler samsvarserklæring?

En samsvarserklæring er en erklæring fra en autorisert installatør eller elektriker som bekrefter at det elektriske anlegget som er installert i en bygning, er i samsvar med gjeldende forskrifter og standarder.

Hvis man mangler samsvarserklæring, kan det være ulovlig å ta anlegget i bruk. Det kan også føre til at man får problemer med forsikringen, da forsikringsselskapet kan kreve at man dokumenterer at anlegget er installert i henhold til gjeldende forskrifter. Hvis man for eksempel skulle oppleve en brann eller en annen hendelse som skyldes det elektriske anlegget, kan manglende samsvarserklæring føre til at man ikke får dekket skadene.

Hvis man mangler samsvarserklæring, kan man kontakte en autorisert installatør eller elektriker for å få en vurdering av det elektriske anlegget og eventuelt få utført nødvendige endringer og få utstedt en samsvarserklæring.

Skal elektriker levere samsvarserklæring?

Ja, i henhold til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (FEK), så skal elektrikeren som utfører arbeid på et elektrisk anlegg levere samsvarserklæring når arbeidet er ferdigstilt.

Få uforpliktende tilbud på jobben

Fyll ut et skjema og få gratis og uforpliktende tilbud fra flere elektrikere.