Lekkasje rør forsikring: Er vannskader dekket? (Guide 2024)

Lekkasje rør forsikring: Er vannskader dekket? (Guide 2024)

Lekkasje rør og forsikring

Innholdsfortegnelse

Mange tenker at de er forsikret mot vannskader, men dette stemmer ikke alltid. Vannskader er ikke uvanlig – faktisk oppdages det nye vannskade i Norge hvert åttende minutt. Hvorvidt disse skadene dekkes av forsikringen din, avhenger av årsak. Mange vannlekkasjer dekkes nemlig ikke av vanlige hus- og innboforsikring.

Omfattende og utbredte vannskader dekkes vanligvis ikke, og det er disse skadene som oftest koster mest å reparere. I Norge utgjør råte, kondens og fukt hele 26 prosent av alle fukt- og vannskader. Disse skadene er sjeldent dekket, men alvorlige nok til at rom må ombygges og gulv må rives.

I denne artikkelen ser vi nærmere på hvilke vannskader du kan være sikker på å få dekket, samt hvilke tilfeller du må betale en ekstra dekningsgrad for. Skader etter dårlig vedlikehold og arbeid gjort av ufaglærte dekkes ytterst sjeldent.

Få uforpliktende tilbud på jobben

Fyll ut et skjema og få gratis og uforpliktende tilbud fra flere rørleggere.

Hvilke vannskader dekker forsikringen?

Skulle et vannrør sprekke eller bli utsatt for plutselig skade, kan du regne med at forsikringen dekker følgeskader. Dette omfatter blant annet en plutselig lekkasje fra varmtvannsbereder. En standard hus- og innboforsikring vil vanligvis ikke dekke vannlekkasje fra et utett tak.

De fleste forsikringsordninger tilbyr ulike dekningsgrader, disse kalles normalt for standard og topp. Mange er ikke klar over at flere vanlig vannskader og former for lekkasjer, ikke dekkes av en standard forsikring. Derfor bør du ta en titt på din dekningsgrad og vurdere om du skal oppgradere for økt sikkerhet.

Dekker forsikring fukt i kjeller?

En av de mest vanlige vannskadene vi opplever i Norge, er vann og fukt i kjelleren. Over tid vil dette føre til råte og mugg, noe som igjen vil gjøre det helsemessig farlig å oppholde seg i hjemmet. Dersom du har oppdaget vann i kjelleren, og ikke gjort grep for å tørke eller ventilere, vil du sjeldent få disse kostnadene dekket av forsikringsselskapet.

Vanligvis oppstår fukt og råte i kjellere hvor det er lite dreninger. Dette kan komme av tette eller ødelagt dreneringsrør, eller en generell dårlig ventilering. For mye kondens og fukt i luften kan også føre til råte og mugg. Forsikringsselskapene ser på dette som dårlig eller sviktende vedlikehold, noe de ikke dekker.

Men i situasjoner hvor du får følgeskader etter vanninntrengingen, blir saken noe annerledes. Hvis du for eksempel opplever flom storm, rørbrudd eller ekstrem nedbør, som deretter skader huset og lar vann trenge inn, vil du stille noe sterkere. Men her er det viktig å sjekke om forsikringen dekker selve skadene på boligene, eller kun erstatter eiendeler.

Dette må du vite om forsikring og lekkasje

De fleste tror de er dekket mot vannskader, men forsikringsselskapene vurderer ikke selve vannskaden, men hva årsaken er. Hvis du for eksempel opplever lekkasje fra pipen grunnet en forpakning som ikke er tett, vil du ikke være dekket med en standard forsikringsordning.

Husforsikringer og innboforsikringer er knyttet til mange misforståelser, og vannskader er et av områdene forsikringsselskapene får flest henvendelser om. En standard forsikring dekker ikke alle typer skader, og ofte lønner det seg å gå for en utvidet forsikring.

Forsikring og håndverkerfeil 

Skulle du bli utsatt for en naturkatastrofe, vil du være dekket av forsikringen. Men får du lekkasje grunnet håndverkerfeil, kan du få en uhyggelig overraskelse. Tvister rundt håndverkerfeil er ikke uvanlig, og flere forbrukere har måttet betale regningen selv dersom håndverkeren har gått konkurs.

Men hvis du har en utvidet dekning på forsikringen, skal denne i utgangspunktet dekke følgeskader etter entreprenør- eller håndverkerfeil. Det samme gjelder naturskadeforsikring – en post som ofte misoppfattes. Dårlig vær er ikke det samme som en naturkatastrofe.

Lekkasjer i rør og tak oppstår gjerne i perioder med mye regn og vind. Men det er svært sjeldent vi opplever vær som faktisk betegnes som en naturkatastrofe. Vanligvis vil lekkasjer knyttet til dårlig vær kun dekkes med utvidet forsikring.

Som forbruker har du mer ansvar enn du kanskje er klar over, og en forsikring sikrer deg ikke alltid. Du må sørge for godt vedlikehold og at arbeid gjort på huset følger alle forskrifter.

Se også: Vannrør med varmekabel

Hvordan kan forsikringen dekke lekkasjer i rør?

For å være helt sikker må du sjekke hvilke dekningsgrad du nå har, og hva du kan få ved å utvide forsikringen. Det aller beste er å kun bruke profesjonelle fagfolk til omfattende arbeid i huset, samtidig som du selv passer på at rør blir vedlikeholdt.

Det er vanskelig å gi et konkret svar på hva en forsikring dekker – dette er komplisert og avhenger av årsak, selskap og type skade. Dersom du er i tvil om hva din ordning dekker, anbefaler vi at du tar kontakt med ditt valgte forsikringsselskap.

Få uforpliktende tilbud på jobben

Fyll ut et skjema og få gratis og uforpliktende tilbud fra flere rørleggere.