Lekkasje rørkobling: Dette gjør du (Guide 2024)

Lekkasje rørkobling: Dette gjør du (Guide 2024)

Lekkasje rørkobling

Innholdsfortegnelse

Har du oppdaget en lekkasje i relativt nye vannrør? Da kan årsaken ligge i rørkoblingen. Vannlekkasjer kan oppstå i både nye og gamle boliger, men vanligvis skyldes ikke dette en feil eller en skade på selve røret. Ofte er det andre deler som er utsatt, gjerne rørkoblingen.

En lekkasje i rørkobling kan oppstå av flere grunner, men som regel har det skjedd en feil ved montering som må rettes opp. Sammenføyingen mellom rør og kobling kan være en komplisert prosess, særlig hvis arbeidet ikke blir utført av profesjonelle fagfolk.

I noen tilfeller kan lekkasjen skyldes en produktfeil, men som oftest er det rørkoblingen som ikke har blitt montert på riktig vis. En lekkasje i rørkobling er langt mer vanlig enn en lekkasje på selve røret.

Få uforpliktende tilbud på jobben

Fyll ut et skjema og få gratis og uforpliktende tilbud fra flere rørleggere.

Hva er en rørkobling?

Rørkoblingen er den anordningen som skjøter sammen flere rør. Takket være koblingen kan det opprettholdes en kontinuitet mellom rørene. Din rørkobling vil mest sannsynlig være laget av det samme materiale som resten av rørene. Noen er stiv, mens andre er mer fleksible – alt avhengig av hvor mye bevegelse de utsettes for.

Men av og til kan det oppstå en skade, som gjør at rørkoblingen ikke lenger er tett. Vannet som skulle gå fra det ene røret til det andre, vil da renne ut fra koblingen og du sitter igjen med en lekkasje. Noen typer rørkobling er langt mer utsatt for lekkasje enn andre – dette skyldes graden av nøyaktighet som kreves ved montering.

Hvordan montere rørkobling rett?

Rørkoblinger og skjøtesystem har ulike grader lekkasje risiko. Hvis du bruker mekaniske rørkoblinger, må du jobbe nøyaktig ved montering for å sikre et tett resultat. Dette gjelder for eksempel presskobling, klemringskobling og innsiktskobling.

Tradisjonelle lodde- eller gjengeskjøt er noe enklere å montere og langt mindre risikoutsatt. Er du usikker på hvilken rørkobling du har i hjemmet? Dette kommer ofte tydelig frem i omfanget av lekkasjen.

Dersom du opplever mindre drypplekkasjer fra koblingen, vil du mest sannsynlig ha en loddeskjøt eller gjengeskjøt. Når en mekanisk kobling faller av eller løsner, fører dette til en relativt stor vannutstrømming.

Se også: Hva koster en rørlegger

Hva gjør jeg hvis rørkoblingen lekker?

Det første du må gjøre er å stoppe vanntilførsel, slik at du ikke ender opp med omfattende vannskader. Skru av hovedkranen og kontakt en rørlegger umiddelbart. Ved nye rør bør du kontakte de som installerte rørene for å fikse skaden. De vil da se om lekkasjen skyldes en monteringsfeil eller produktfeil.

Ved eldre rør anbefaler vi at du kontakter en rørlegger som spesialiserer seg på feltet. Vanligvis vil de komme relativt raskt, slik at du slipper å være uten vann over lengre perioder. Det er ikke vanskelig å fikse en lekkasje i rørkoblingen – denne kan nemlig byttes ut.

Skru av vanntilførselen, kontakt rørlegger og tørk opp alt av vann for å redusere fuktskader. Eventuelle eiendeler bør fjernes for å minimere skade.

Men ettersom flere typer rørkoblinger krever en stor grad av nøyaktighet ved montering, lønner det seg vanligvis å få hjelp fra profesjonelle. Snarveier bør helst unngås, da dette kan føre til større reparasjonskostnader i fremtiden.

Få uforpliktende tilbud på jobben

Fyll ut et skjema og få gratis og uforpliktende tilbud fra flere rørleggere.