Derfor bør du ikke legge vannrør i yttervegg (Guide 2024)

Sist oppdatert: 6. mai 2024

Vannrør i yttervegg

Skal du legge nye rør i boligen eller på hytten? Da er det viktig å tenke gjennom plassering. Hvor røret legges har nemlig mye å si for funksjonalitet, levetid og fremtidige kostnader. Det er for eksempel ikke anbefalte å legge vannrør i ytterveggen, selv om dette kan være en enkel løsning for mange.

Grunnen til at vannrør aldri bør legges i ytterveggen, skyldes helt enkelt frostfare. Rør vil alltid være utsatt for frost, men det er mye du kan gjøre for å redusere denne risikoen. Ytterveggen gir nemlig lite isolering gjennom kalde vintermåneder, hvilket gjør vannrør i dette området ekstra utsatt for is.

Dersom du skulle være uheldig å få is i vannrøret, kan dette fort bli en kostbar affære. Ikke bare kan det være vanskelig å tine isen, men du vil også oppleve tidvis perioder uten vann. Frosne vannrør kan potensielt sprekke eller få andre skader under tiningen. Derfor anbefaler vi ingen å legge vannrør i ytterveggen – dette kan skape mange problemer i fremtiden.

Få tilbud fra rørleggere

Flip samarbeider med de fleste rørleggerfirmaene i landet som byr på ditt oppdrag

Start her 👉

Kan jeg legge vannrør i ytterkonstruksjonen? 

Det er ingen som vil stoppe deg fra å legge vannrør i ytterveggen dersom du ønsker dette, men her bør du ta hensyn til flere aspekter. Som nevnt vil du mest sannsynlig bli utsatt for frosne vannrør og potensielle skader. Men det finnes grep som kan gjøre ytterveggen hakket bedre egnet for vannrør.

Dersom du bestemmer deg for å bruke ytterveggen må vannrøret monteres på innsiden av varmeisolasjonen. Har du dampsperre i veggen? Denne må også komme på utsiden av vannrøret. Sørg for at røret ikke er utsatt for trekk, da dette øker risikoen for is.

Hvis du ansetter en rørlegger til å gjøre jobben, må du beagle deg på at noen ikke kommer til å godta rør i ytterveggen. Dette er verken en praktisk eller gunstig plassering.

Se også: Tine vannrør

Slik unngår du frost i vannrøret

Om du må legge røret i ytterveggen, er det noen forholdsregler du bør ta. I tillegg til rådene vi allerede har nevnt, gjør du lurt i å isolere rørene ytterligere. Her kan frostsikring og varmekabler være en effektiv løsning. Men ettersom rørene er utsatt for frost, er det dyrere å bruke frostsikring i ytterveggen enn andre egnede steder.

Eventuelt kan du isolere rørene med cellegummi eller mineralull rørisolasjon. Her er det lurt å få hjelp av en rørlegger til å avgjøre korrekt tykkelse. Videre bør du holde en jevn og god temperatur gjennom hele huset – særlig i rommene som deler yttervegg med vannrørene.

Skal du reise bort over lengre perioder? Da bør vannrøret stenges og tømmes. Fyll gjerne sluk og vannlås med frostvæske for å begrense fordampning og frostsprengning. En tom vannlås kan nemlig føre til at kloakkgass siver inn i boligen.

Oppsummering

Helst skal du unngå å legge vannrør i husets yttervegg. Men dersom du ikke har en annen løsning tilgjengelig, bør du få hjelp av rørlegger for å gi røret de beste forutsetningene. Her er plassering, isolering og frostsikring ekstremt viktig. Det beste alternativet er å finne en mer egnet plass til røret.

Få tilbud fra rørleggere

Flip samarbeider med de fleste rørleggerfirmaene i landet som byr på ditt oppdrag

Start her 👉