Hvordan sparkle hjørner (Guide 2024)

Sist oppdatert: 6. mai 2024

Hvordan sparkle hjørner

Hvis du nettopp har satt opp nye gipsplater, vet du nok at skjøter og hjørner må sparkles før du kan gå i gang med tapetsering eller maling. Men noen områder kan være vanskeligere å sparkle enn andre, og hjørner byr ofte på mye hodebry. Heldigvis kan hvem som helst sparkle hjørner og få profesjonelle resultater – vi skal vise deg hvordan.

I denne guiden skal vi ta deg gjennom hvordan du sparkler indre hjørner. Aller først skal du få en innkjøpsliste, slik at du har alt av nødvendig utstyr klart før du starter jobben.

Innkjøpsliste:

Hvordan sparkle indre hjørner 

Når du skal sparkle indre hjørner, altså der veggene møtes, anbefaler vi at du bruker to ulike sparkelspader. Velg en 15 cm og en 25 cm for optimale resultater. Start med den største spaden og påfør rikelig med sparkelmasse. Den minste spade bruker du til å hente masse.

Legg sparkelen på tvers inn mot det indre hjørne. Du trenger ikke å bekymre deg for å få det jevnt i første omgang, og vi anbefaler at du heller tar litt mer enn litt for lite masse. Husk at du skal ha nok sparkel til å dekke begge sidene av hjørnet, slik at papirremsen får noe å feste seg i.

Etter du har påført massen på tvers, kan du begynne å dra sparkelen på langs. Deretter finner du frem papirremsen eller hjørnestrimmelen, og trykker den godt inn i massen. Dette skal gjøres mens sparkelen fortsatt er fuktig. Deretter bruker du rene sparkelspader til å dra over remsen. Vi anbefaler du presser innsiden av spaden mot hjørnet, slik at du trygg på at remsen fester seg.

Deretter gjentar du prosessen på den andre siden til hjørnet. Det gjør ingenting om deler av papirremsen havner på utsiden, denne kan du dra over. Før du påfører det andre laget med sparkel, er det viktig at både remse og det første laget er tørket fullstendig.

Se også: Hvordan sparkle hull

Slip, puss og jevn ut hjørnene

Når du jobber med hjørner vil det alltid oppstå kladder, kanter og ujevnheter. Disse kan du enkelt slipe bort med et slipebrett og et forlengerskaft. Slipestøv fjerner du med en mikrofiberklut for å sikre et jevnt underlag.

Når du påfører det andre laget med sparkel, anbefaler vi at du bruker den bredeste sparkelspaden. Igjen legger du trygget innerst i hjørnet før du drar på langs. Ved å la hver side tørke fullstendig før du sparkler motsatt side, unngår du å ødelegge den jevne og fine siden med merker av våt sparkel.

Hvor mange lag du trenger, vil avhenge av tykkelsen på sparkelmassen og underlaget. Dersom du har slipt vekk for mye sparkel, kan det være nødvendig med enda et lag for å oppnå gode resultater. Ta deg tid og fokuserer på en og en side av gangen. Da sitter du igjen med to jevne og fine hjørner.