Hvordan tapetsere med veggfornyer (Guide 2024)

Sist oppdatert: 6. mai 2024

Hvordan tapetsere med veggfornyer

Drømmer du om en enkel løsning til jevne vegger? Da kan veggfornyer være løsningen du er ute etter. Det er ikke vanskelig å få slette vegger, hvert fall ikke om du benytter en veggfornyer. På kort tid vil du kunne tapetsere eller male veggen, uten å måtte sette av tid til helsparkling i forkant.

Alle som ønsker å spare seg for arbeid kan benytte veggfornyer. Dette underlaget kan rulles rett ut på veggen, og så snart det er tørket kan du starte male-jobben eller lime på et nytt tapet. Det er viktig å påpeke at dersom veggen er særdeles ujevn, eller i situasjoner hvor det er mange hull i underlaget, kommer du ikke utenom sparkel.

Heldigvis slipper du å helsparkle dersom du bruker veggfornyer. Her er det nok å flekksparkle de groveste hullene. Men dersom veggen stort sett er jevn og pen, kan du hoppe over sparkelen fullstendig. For å jobbe med veggfornyer trenger du blant annet en god lim.

Hvilket lim du må kjøpe, avhenger av underlagets grovhet. På glassfiberstrie må limet ha et høyt tørrstoff. Bruk tid på å vurdere om du trenger en grov eller fin limtype, slik at du er sikker på jevne resultater. Vi har satt sammen en liten innkjøpsliste før du begynner.

Innkjøpsliste:

Slik tapetserer du med veggfornyer 

Start med å få en oversikt over underlaget. Ved store hull og ujevnheter, anbefaler vi en grov flekksparkling for et best mulig resultat. Vent til sparkelen har tørket fullstendig, eller hopp rett til lim-delen dersom du ikke behøver å sparkle.

Limen rulles enkelt ut på veggen, men pass på at du påfører en rikelig mengde. Limet er nemlig med på å skjule mindre ujevnheter, mønster og tekstur på veggen. Deretter stryker du ut duken. Veggfornyeren er gjerne lengre enn hva du trenger, men vi anbefaler at du venter med å skjære bort overflødig duk til materialet ha kommet på veggen.

Du kan bruke en skarp kniv, for eksempel en tapetkniv, for å skjære til veggfornyeren. Deretter går du videre med en tapetbørste. Denne brukes for å jevne ut duken og sikre et pent sluttresultat. Vi anbefaler at du ikke bruker en tapetbørst av plast, da det er lett å miste kontroll over trykket med disse.

Sørg for at du bruker en rolig, men jevn bevegelse over hele duken. Ikke ta for hardt i slik at limet presses ut i skjøten. Du vil nok oppleve litt overflødig lim, men dette fjerner du enkelt med fuktig svamp. La veggfornyeren tørke før du går videre til tapetsering eller maling – enklere blir det ikke.

Se også: Hvordan tapetsere rundt stikkontakt

Oppsummering

Veggfornyer er en enkel løsning når du ønsker slette vegger. Dette produktet kan like gjerne brukes på taket som på veggen. Det viktigste er at du velger lim etter underlagets grovhet, og vurderer hvorvidt det er behov for sparkel eller ikke.

Selv om veggfornyeren kan dekke over mindre ujevnheter, vil du trenger sparkel dersom ujevnhetene er grove eller hullene store. Uansett vil du spare mye tid på å bruke veggfornyer, og du vil raskt ha malingsklare vegger klar til sitt første strøk.