Hvordan tapetsere over gammel tapet (Guide 2024)

Sist oppdatert: 6. mai 2024

Tapetsere over gammel tapet

Vil du fornye tapeten uten å fjerne det gamle underlaget? Et spørsmål mange hjemmesnekkeren stiller seg, er hvorvidt det er nødvendig å ta ned gammel tapet for å legge opp en ny. Det er mulig å tapetsere over gammel tapet, men sluttresultatet vil avhenge av hvilken type tapet du har og hvilken tilstand denne er i.

Generelt sett kan vi si at papirtapet er lett å tapetsere over, men dette forutsetter at tapetet sitter godt på veggen og ikke har begynt å løsne. Hvis du derimot har et ikke spaltbart tapet, anbefaler vi at du fjerner denne før du legger et nytt lag.

Vinyltapet, tekstiltapet og fibertapet kan være vanskelig å tapetsere over. Men hvis du river at det ytterste laget, vil du få et noe penere sluttresultat. Vi skal vise deg hvordan du går frem når du skal tapetsere over gammel tapet, men først trenger du å handle inn rett utstyr.

Innkjøpsliste: Dette trenger du for å tapetsere over gammel tapet

Slik tapetserer du gammel tapet 

Det er ikke alltid du behøver å grunne den gamle tapeten før de nye lengdene legges opp. Men i noen tilfeller er du nødt å grunne for å få et optimalt dekke. Er det stor forskjell på den nye og den gamle fargen? Tapet vil alltid være noe gjennomskinnelig, og derfor anbefaler vi grunning hvis fargeforskjellen er stor.

Dersom du er bekymret for synlige skjøter, er det mulig å grunne med tapetens grunnfarge. Men hvis du ikke trenger å grunne for å få god dekkevne, kan du hoppe over dette steget å gå rett til valg av tapet. Den nye tapeten må nemlig egne seg til underlaget.

Hvis veggen og den gamle tapeten er ujevn, kan dette skjules ved å velge en strukturert tapet. Mønster og tykkelse kan også være med på å skjule mindre ujevnheter. Gå over underlaget og se etter eventuelle løse deler. Her bør du sjekke ekstra rundt hjørner, vinduer og dører.

Selv om grunning og sparkling lager de beste resultatene, er dette altså ikke et pålagt steg. Har veggen grove ujevnheter, anbefaler vi likevel at du flekksparkler og sliper de verste områdene. Dersom de gamle papirlengdene overlapper i skjøtene, kan denne forhøyningen slipes ned eller jevnes ut med en tapethøvel.

Se også: Hvordan sparkle hjørner

Når kan jeg ikke tapetsere gammel tapet? 

Hvis mindre områder av tapeten er løs, kan dette som nevnt fjernes for du tapetserer over. Men i situasjoner hvor store områder sitter løst, bør du fjerne hele lengden for å få et godt sluttresultat. Deretter kan du bruke heftgrunn, sparkel, slipepapir og flekkgrunne de bare områdene.

Vi anbefaler også at du sjekker tykkelsen på tapetlaget. Har du omtapetsert flere ganger tidligere? Lag på lag med gammel tapet kan være vanskelig å få jevnt. I gamle hus kan du også komme over tekstiltapet som ikke lar seg spalte. I slike tilfeller bør du helsparkle veggen eller fjerne tapeten fullstendig.

Det er mulig å tapetsere over gammel tapet, og da går du frem på vanlig måte. Men vi anbefaler at du bruker tid på å vurdere tapetens tilstand, da dette har mye å si for hvor jevnt og profesjonelt sluttresultatet blir.